Sporen

De sporen staan voor de vijf domeinen die van invloed zijn op de gezondheidssituatie van inwoners. Per spoor zijn vijf stellingen opgenomen. Deze stellingen staan elk voor een aspect van beleid en uitvoering en geven een beeld van de mate van integraliteit en samenhang.

Uit de uiteindelijke scores wordt duidelijk welke sporen al goed benut worden om gezondheidsachterstanden aan te pakken en waar nog kansen liggen.

Visualisatie van de sporen

Hieronder vindt u een toelichting op de categorie van de stellingen:

Inzicht:

In hoeverre hebben we voldoende inzicht in hoe dit spoor bijdraagt aan de gezondheidsachterstanden?

Beleid:

Is er specifiek beleid op dit spoor ontwikkeld?

Samenhang met andere beleidsterreinen:

Zijn er afspraken met andere beleidsterreinen?

Lokale partners:

Stimuleert de gemeente dat de lokale partners doen wat er moet gebeuren om de achterstanden terug te dringen?

De uitvoering van de samenhangende aanpak:

Welk geheel aan activiteiten vloeit voort uit de gestelde beleidsdoelen?

Een goede aanpak is maatwerk; dé wijk, dé burger en dé gemeente bestaan niet. Wilt u meer weten over de vijf sporen? Kijk dan op www.gezondin.nu en raadpleeg ook de verschillende kennisdossiers zoals Burgers zijn hoofdrolspelers en Procesgerichte aanpak.

Pijlers

Bij een lokale aanpak op vijf sporen, vormen acht pijlers een belangrijke voorwaarde voor succes. Dit blijkt uit nationale en internationale studies, programma’s en ervaringen. Op de volgende pagina’s zijn bij iedere pijler vijf stellingen opgenomen. De stellingen beslaan ieder een ander aspect van de betreffende pijler. De stellingen verschillen per pijler.

Visualisatie van de pijlers

Een goede aanpak is maatwerk; dé wijk, dé burger en dé gemeente bestaan niet. Wilt u meer weten over de acht succesfactoren? Kijk dan op www.gezondin.nu en raadpleeg ook de verschillende kennisdossiers zoals Burgers zijn hoofdrolspelers en Procesgerichte aanpak.

Lorem

Lorem ipsum intro

Lorem ipsum vraag

Uitslag Sporen

U ziet nu de uitslag van de vijf sporen. Dit is een momentopname van de wijze waarop u in uw praktijk aan de slag bent met de integrale aanpak volgens de sporen van Gezond in...

Op iedere as staat de gemiddelde score op de vijf stellingen per spoor. Het beeld dat u ziet toont waar het zwaartepunt van uw aanpak ligt. Een hoge score laat zien waar uw aanpak zich sterk in kenmerkt, de lagere waarden tonen aan waar minder aandacht voor is.

Uitslag Pijlers

U ziet nu de uitslag van de acht pijlers, of te wel de succesfactoren van de integrale aanpak gezondheidsachterstanden.

Op iedere as staat de gemiddelde score op de vijf stellingen per pijler. Een hoge score laat zien waar uw aanpak zich sterk in kenmerkt, de lagere waarden tonen aan waar minder aandacht voor is.

Uitslag

U ziet nu een momentopname van hoe uw gemeente aan de slag is met een integrale aanpak volgens de sporen en pijlers van Gezond in... Een hoge score laat zien waar uw aanpak zich sterk in kenmerkt, de lagere waarden tonen aan waar er minder aandacht voor is. De uitkomst is een vertrekpunt voor gesprek.

Sporen

  • Legend for item 1
  • Legend for item 2

Pijlers

  • Legend for item 1
  • Legend for item 2
Documenten met loep

Uitslag vergelijken

Heeft u eerder de checklist ingevuld en opgeslagen? Hier kunt u uw eerder opgeslagen gegevens ophalen en vervolgens de nieuwe uitslag met uw eerdere uitslag vergelijken.